Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VOBACOM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodniej 36d w Toruniu.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: dane.osobowe@vobacom.pl, telefonicznie +48 56 658 95 41 lub korespondencję tradycyjną wysłaną na adres VOBACOM sp. z o.o., ul. Wschodnia 36d, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli sprzedaż usług bądź produktów, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa zgodnie z zawartymi z Państwem umowami oraz przez okres konieczny do spełnienia przez VOBACOM sp. z o.o. obowiązków prawnych i fiskalnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania z świadczonych przez nas usług.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
wglądu i uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, - sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia cofnięcia zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator Państwa danych osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez VOBACOM sp. z o.o. przed nieautoryzowanym dostępem, utratą bądź zmianą.