„Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych”

loga ue

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnej technologii precyzyjnej kalibracji obiektów cyfrowych w rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych. Technologia będzie miała szerokie zastosowania rozrywkowe i użytkowe, np.: symulacja gier sportowych, projektowanie wnętrz, edukacja.

 

Całkowity koszt projektu to 466 tys. zł, a planowane dofinansowanie 307 tys. zł.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AR/FBiW
W związku z realizacją projektu pn.: „„Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcę usług na stanowisku Full Stack Developer w ramach ww. projektu.

Przedmiotem projektu są prace B+R prowadzące do wypracowania metody precyzyjnego kalibrowania obiektów cyfrowych w rzeczywistości rozszerzonej (AR - augmented reality) na urządzeniach mobilnych. Projekt obejmuje zadania:

1. Badanie bibliotek AR – pogłębione badanie możliwości bibliotek Apple i Google oraz identyfikacja ich ograniczeń w zakresie szybkości, płynności, spójności, dokładności obrazowania;

2. Przełamywanie ograniczeń – badanie możliwości przełamania ograniczeń z wykorzystaniem zewnętrznych sensorów (typu structure sensors), równoległych kamer, wstępnej kalibracji i osadzania cyfrowych punktów w przestrzeni;

3. Implementacja rozwiązań –integracja programistyczna wypracowanych algorytmów. oraz implementacja rozwiązań wraz z testami użytkowników końcowych.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Zapytanie ofertowe na stanowisko Full Stack Developer - szczegóły w załączeniu - pobierz .pdf

Formularz oferty - wersja .doc

Zapraszamy do złożenia oferty!

Informacja o wyniku postępowania 1/AR/FBiW


Zapytanie ofertowe nr 2/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. zamierza złożyć zamówienie na zakup sprzętu komputerowego i smartfonów.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:

Zapytanie 2 AR sprzęt - wersja .pdf
Zapytanie 2 AR - formularz oferty - wersja .pdf

Zapytanie 2 AR sprzęt - wersja .doc
Zapytanie 2 AR - formularz oferty - wersja .doc

Zapraszamy do złożenia oferty!

Unieważnienie postępowania ofertowego 2/AR/FBiW

Zapraszamy do złożenia oferty!

Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe - wersja .doc
Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe - wersja .pdf

Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe-formularz oferty - wersja .doc
Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe-formularz oferty - wersja .pdf

Przedluzenie_zapytanie_sprzet 2_AR_8.10.2019.pdf

Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie.pdf
Zapytanie 2 AR _sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie.docx

Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty.pdf
Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty.docx

Informacja o wyniku postepowania 2 AR.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcę usług na stanowisku Inżynier aplikacji AR w ramach ww. projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW - wersja .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/AR/FBiW - wersja .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW - wersja .doc
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/AR/FBiW - wersja .doc

Zapraszamy do złożenia oferty!
Unieważnienie postępowania ofertowego 3/AR/FBiW

 

Jeszcze raz zapraszamy do złożenia oferty!!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3ARFBiW_nowe_1610.2019.pdf
Załączniki do zapytania ofertowego nr 3ARFBiW_nowe_16.10.2019.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3ARFBiW_nowe_1610.2019.docx
Załączniki do zapytania ofertowego nr 3ARFBiW_nowe_16.10.2019.docx

Informacja o wyniku postepowania 3_AR.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje oferentów na wykonanie ekspertyz w zakresie metodologii badawczej i oceny przyjętej technologii.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW - wersja .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/AR/FBiW - wersja .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW - wersja .doc
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/AR/FBiW - wersja .doc

Informacja o wyniku postępowania - 4/AR/FBiW


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usług na stanowisku Full Stack Developer w ramach ww. projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AR/FBiW - wersja .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/AR/FBiW - wersja .pdf

Uwaga: Przedłużamy postępowanie 5/AR/FBiW.

informacja o przedluzeniu zapytania 5/AR/FBiW
zapytanie ofertowe 5/AR/FBiW przedluzone
zalaczniki do zapytania 5/AR/FBiW
zalaczniki 1-3 do zapytania 5/AR/FBiW

Informacja o wyniku postępowania - 5/AR/FBiW